လူမႈ၀န္းက်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိ႕တို႔၌ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲႀကီး က်င္းပျခင္း။

က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ေသြးျဖင့္ တပါးသူ၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ခြင့္ ရျခင္းသည္ မြန္ျမတ္လွသည့္ လာဘ္ႀကီးတစ္ပါး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ကေမၻာဇဘဏ္၏ (၂၁)ႏွစ္ေျမာက္ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၊ ဗဟိုေသြးလွဴဘဏ္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အတူတကြ မဂၤလာရွိေသာ ေသြးလွဴျခင္းအမႈကို စုေပါင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းမွလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟိုေသြးလွဴဘဏ္တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္ေသြးလွဴခဲ့သည္။ 

ကေမၻာဇ၏ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္၊ အထိ (၄)ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤေသြးလွဴဒါန္းပြဲႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲေပါင္း (၉၆) ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း (၆၈၉) ေယာက္ ပါ၀င္၍ ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Blood Drive Series on November 6th, 11th, 20th and 27th 2015 at Rangoon General Hospital 

Chairperson of BFM, Daw Nang Lang Kham participated in the blood drive 
with employees from all the KBZ Branches in Yangon.

"Smile Asia Myanmar Mission"

Smile Asia မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲျဖင့္ ေမြးဖြားသူ ကေလးငယ္ (၅၀၀) လွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းရွိျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးငယ္ ၂,၀၀၀ ခန္႔သည္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲျဖင့္ ေမြးဖြားလာသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးငယ္ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကရျပီး ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ကေမာၻဇအုပ္စု၊ ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ အနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Smile Asia အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွ ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ကြဲ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားအား ပံံ့ပိုးေပးခဲ့သည္မွာ ငါးၾကိမ္တိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး ကေလးငယ္ေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္၏ ဘဝကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

The Music Run

"ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း" သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ လူဦးေရ (၁၀,၀၀၀) ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေသာ လမ္းေလွ်ာက္+အက+အေျပး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈႀကီးျဖစ္သည့္ The Music Run™ ကို တာ၀န္ယူက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

     

ထိုအစီအစဥ္တြင္ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၁၀၀% အျပည့္အ၀ အကုန္အက်ခံခဲ့ၿပီး၊ ျပန္လည္ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား အားလံုးကို ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၏ နည္းပညာ အကူအညီကိုရယူကာ မ်က္မျမင္မ်ား အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့၀ဲလ္ျဖင့္ စာသားမွ အသံစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ စနစ္အား ေရးဆြဲေစၿပီး၊ မ်က္မျမင္မ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ျပန္လည္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။  

                                    

အဆိုပါစနစ္ေၾကာင့္ မ်က္မျမင္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း စာေပမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အျခားဗဟုသုတမ်ားကို စာသားမွတဆင့္ အသံစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲ၍ သိၾကားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့့္ မ်က္မျမင္မ်ား၏ ပညာမ်က္စိကို အလင္းဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ The Music Run™ တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာ့့အဆင့္မီ ပြဲမ်ား၌ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားပါ ရရွိခဲ့သည္။ ဤ The Music Run™ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲႀကီးသည္ ဘ၀တစ္သက္တာအတြက္ အမွတ္ရစရာ ပြဲႀကီးတစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့သကဲ့သို႔၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေနာက္ေနာင္ ဤ The Music Run™ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲႀကီး ကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထပ္မံ၍ စီစဥ္ႏိိုင္ေစရန္ အတြက္ အစပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။