ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်း စိုပြည်စေရေးအတွက် “အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း” မှ ဦးဆောင်၍ ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် ကမ္ဘောဇအုပ်စုမှ ဝန်ထမ်းများသည် အားလပ်ချိန်များတွင် အတူတကွ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပင်လယ်ကမ်းခြေသန့်ရှင်းရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုများကို စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

 ထို့ပြင် ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့်လည်း ကမ္ဘောဇဝန်ထမ်းများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစေ ရန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား Recycling အမှိုက်ပုံးများပြုလုပ်ကာ ခွဲခြားစွန့်ပစ်စေခြင်း၊ ရုံးတွင်း အသုံးပြုသည့် Toners၊ Ink Cartridges များအား တစ်ခါထက်မက ပိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အစားထိုးမှင် ပြန်လည်ဖြည့်၍ အသုံးပြုစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။