ဆက်သွယ်ရန်

CSR Department

လိပ်စာ

အမှတ်- ၆၁၅/၁၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ဖုန်း/ ဖက်(စ်)

(+၉၅) ၀၁-၅၁၃၈၄၉

အီးမေးလ်

thazin.maung@kbzgroup.com.mm