ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ခ်ီးၿမွင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးထူးခၽြန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဂုဏ္ျပဳဆုကို BFM ဥကၠဌ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း လက္ခံရရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ခ်ီးၿမွင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးထူးခၽြန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း(BFM) ဥကၠဌ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း လက္ခံရရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ ပညာရည္ ခၽြန္ဆုေပးပြဲႏွင့္ သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇသာသနာ့ဗိမာန္တြင္ က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႕ အသက္(၇၅)ႏွစ္ အထက္ ကန္ေတာ့ခံသက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ား၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ တြင္ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ဲၾကေသာ အသင္း၀င္သားသမီးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ထူးခၽြန္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးၿမွင့္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးထူးခြ်န္ဆုကို ရွမ္းၿပည္နယ္၊ ေတာင္ၾကီးအသင္း ဥကၠဌ ေဒၚစ၀္သီတာေထြးက ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း(BFM) ဥကၠဌ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းကို ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင့္ရာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း ကိုယ္စား BFM တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ လူမွဳအက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆုခ်ီးၿမွင့္ရၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းၿမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဥကၠဌအၿဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ လူမွဳအက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ BFMအေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း လူမွဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု (ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၿပည္သူတို႕အတြက္ အေကာင္းဆံုး လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႕ဆု)ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္၏ အမွဳေဆာင္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးၿဖစ္ေသာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ ထူးခြ်န္အမ်ိဳးသမီး ဂုဏ္ၿပဳဆုကိုရရွိထားၿပီး ၄င္းဦးေဆာင္သည့္ ေဖါင္ေဒးရွင္းသည္ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံၿပည္သူမ်ား၏ လူေနမွဳဘ၀ ေၿပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ Water Project ေအာင္ၿမင္မွဳေၾကာင့္ Euromoney အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမွ ခ်ီးၿမွင့္သည့္ “Euromoney Achievement Award for CSR 2015” ဆုကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။