ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒၚနန္းလုိင္းခမ္းကို လူမႈထူးခၽြန္ဆု(ပထမဆင့္) ခ်ီးၿမွင့္

၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္( ၇၀ )ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတနး္ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒၚနန္းလုိင္းခမ္းကို ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမွဳထူးခြ်န္( ပထမဆင့္) ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ရွမ္းၿပည္နယ္၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းရွိ မိုးလံု ေလလံုေလ့က်င့္ေရးအားကစားရံုတြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ၿပီး ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒၚနန္းလုိင္းခမ္းကိုယ္စား ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔၀င္၊ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္၏ ရွမ္းၿပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း တာ၀န္ခံ ေဒၚစႏၵာ၀င္းမွ တက္ေရာက္လက္ခံခဲ့ပါသည္။
လူမွဳထူးခြ်န္(ပထမဆင့္)ခ်ီးၿမွင့္ခံရၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ "ရွမ္းတိုင္းရင္းသူတစ္ဦးၿဖစ္တဲ့ ကြ်န္မအေနနဲ႔ ရွမ္းၿပည္နယ္ေန႔မွာ လူမွဳထူးခြ်န္(ပထမဆင့္) ရရွိတဲ့အတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒီဆုဟာ ကြ်န္မ တစ္ဦးတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အခုလိုအသိအမွတ္ၿပဳေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ယံုၾကည္မွဳနဲ႔ ခြန္အားေတြ ပိုမို ရရွိေစပါတယ္" ဟု ေဒၚနန္း လိုင္းခမ္းမွ ေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းသည္ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းၿမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း
ကိုဦးေဆာင္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘာသာ၊သာသနာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္၇ြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမႈထူးခၽြန္ဆု(ပထမဆင္)့ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ရွမ္းၿပည္နယ္အတြင္း၌ ေရရွားပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖၚလွဴဒါန္းၿခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ားတူးေဖၚေပးၿခင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ မီးေဘးတြင္ မီးေဘးသင့္ျပည္ သူမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသြားေရာက္ကူညီလွဴဒါန္းခဲ့ၿခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ခန္းမတည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿခင္း၊ ရွမ္းၿပည္နယ္အတြင္းရွိ အေအးဒဏ္လြန္ကဲသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေခါင္းစြပ္ပါ အေႏြးထည္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၿခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လွဴဒါန္းၿခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေၿပေရးအတြက္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿခင္း တို႔အၿပင္ ရွမ္းၿပည္နယ္ရွိ ၿပည္သူမ်ား၏ လူမွဳ႕စီးပြားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ကူညီလွဴဒါန္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ က႑အသီးသီးတြင္ က်ပ္ေငြ (၃၃.၃)ဘီလီယံေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး၊ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံေနရာေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ က်ပ္ေငြ(၁၁၄)ဘီလီယံေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံႏွင့္ ၿပည္သူအတြက္ လွဴဒါန္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ “ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု” (ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳမႈ အေကာင္းဆံုး လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ဆု)၊ Euromoney Achievement Award for CSR 2015 ဆုႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု တို႕ကို ရရွိထားပါသည္။ ထို႔အၿပင္ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းအေနၿဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ထူးခြ်န္အမ်ိဳးသမီးဆုႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အမ်ိဳးသမီးထူးခြ်န္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဆုကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။