မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားကိုပါအခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးသြားမည္

မူလက ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူနာမ်ားကိုသာ လက္ခံ ခြဲစိတ္ကုသေပးသြားမယ္လို႔ စီစဥ္ထားေပမယ့္၊ ယခုအခါ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ထည့္သြင္းကုသေပးသြားဖို႔ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက စီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုအစီအစဥ္သို႔ ဆက္သြယ္လိုေသာ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္( ၀၉-၄၂၀ ၄၇၆ ၈၇၅ ႏွင့္ ၀၉-၄၇၂ ၃၂၉ ၈၂၂ ) မ်ားသို႔ အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ လူနာမ်ား ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူစဥ္တေလွ်ာက္လံုး ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက လူနာမ်ားအတြက္ လမ္းစရိတ္၊ တည္းခိုရန္ေနရာနဲ႔ အစားအေသာက္မွအစ စရိတ္ၿငိမ္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေနထိုင္ရာ #မႏၱေလးတိုင္း #စစ္ကိုင္းတိုင္း #ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ #ကယားျပည္နယ္ မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲေ၀ဒနာရွင္မ်ားရွိခဲ့ပါက ဒီသတင္းကိုမွ်ေ၀ၿပီးကုသိုလ္ယူေပးၾကပါ။